UN GLOBAL COMPACT

FN’s Global Compact har to hovedmålsætninger:

Virksomheder opfordres til at støtte op om ti principper indenfor områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, og til at implementere disse principper internt i deres praksis.

Virksomheder opfordres til at bidrage med frivillige initiativer til at fremme FN’s mål om bæredygtig udvikling.

Virksomheder kan bidrage med frivillige initiativer enten internt i deres organisation, i deres produkters værdikæde, eller gennem samarbejde med FN, den øvrige offentlige sektor eller frivillige organisationer.

Global Compact tilbyder virksomheder mulighed for udveksling af læring og erfaring med andre virksomheder. Mere end 8.700 virksomheder og organisationer er i dag tilsluttet Global Compact på globalt plan.

UN Global Compacts ti principper:

Menneskerettigheder

1. princip:  Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder og

2. princip: sikre sig, at de ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne.

Arbejdstagerrettigheder

3. princip: Virksomheder bør opretholde organisationsfrihed og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling,

4. princip: støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde,

5. princip: støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde, og

6. princip: eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.

Miljø

7. princip: Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer,

8. princip: tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed, og

9. princip: tilskynde til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

Anti-korruption

10. princip: Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

 

Tvilum er stolt over at være medlem af UN Global Compact initiativet og hvert år fortæller vi i en rapport, hvad vi har gjort for at leve op til medlemsskabet. Den seneste rapport kan du finde her (Rapporten er på engelsk).